Koledy

20. listopadu 2007 v 17:21 | Zdenča

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
matka jež ponocovala, miláčkovi,
hajej, nynej, rozkošné děťátko, synu boží,
nynej,nynej nemluvňátko světa zboží.
Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
tvory k Tvé chvále svolala, Stvořiteli.
Nynej, kráso a koruno svrchovaná,
nynej, milujících ceno vinšovaná.
Nynej, ta jest matky žádost, holubičko,
nynej, všech anjelúv radost, má perličko.
Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky,
kdy se vyspíš, jísti budeš med včeličky.
Osladímť nim tvou kašičku k tvé libosti,
otevřeš, vím, tvou hubičku k té sladkosti.
Nynej, ráje mého kvítku, rozmaryne,
z tebeť sobě dělám kytku, jenž nezhyne.
Ó fialo, ó lilium, ó růže má,
nynej, vonné konvalium, zahrádko má.
Ó loutno má, ó labuť má, můj slavíčku!
Nynej, líbezná harfo má, cymbáličku.
Na dobrou noc, ej hubička, nynej, dítě:
kolíbat bude matička, nynej hbitě.
Spí miláček, umlkněte, anjelové,
se mnou k Bohu přiklekněte, národové!

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.

My tři králové

My tři králové deme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Copak, ty tam černý vzadu, vystrkuješ na naás bradu?
Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je zoho příčina, že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil, byl bys tvář svou neopálil.
Slunce je drahé kamení, od kristova narození..

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života...
Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života...
Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...
Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života...
Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života..
Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.
Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.
My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
/: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.
Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.
Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.
Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Purpura

Tiše a ochotně purpura na plotně
voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví básnici bláhoví
pro ni slzy roní,
hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,
rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo vánoc

Půjdem spolu do betléma

Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...
A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...
A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...
A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

Tichá noc

Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
/: jen boží láska, ta bdí :/
Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
/: z lásky se člověkem stal :/
Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté rodiny hřát. :/

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy,
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.
Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi mu svítí hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš, děťátko.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš,děťátko.
Přišli chudí pastouškové,
zpívali jsou chvály nové,
vítej nám, králi andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.
vítej nám, králi andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali,děťátko.
My s nimi také zpíváme,
k betlémské chýši spěcháme,
vítej milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.
Vítej milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Rolničky

Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolničkách?
Na co vzpomíná?
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.
Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.